Rijlessen met ADHD

Ook met ADHD ben je even capabel als ieder ander om auto te rijden. Doordat ADHD zorgt voor aandachtsstoornissen, concentratieproblemen, ondoordachte beslissingen of impulsiviteit, heeft ADHD een negatieve invloed op veilige verkeersdeelname. Met de juiste begeleiding tijdens de rijlessen zorgen we ervoor dat je ook met ADHD het rijbewijs kan halen.

Rijlessen met ADHD

ADHD brengt een aantal eigenschappen met zich mee welke een negatieve impact hebben op de rijwaardigheid. Bijvoorbeeld aandachtsstoornissen, concentratieproblemen en impulsiviteit. Helaas is uit onderzoek gebleken dat mensen met ADHD of ADD vaker verkeersovertredingen maken of betrokken zijn bij verkeersongelukken. Gelukkig brengt juiste medicatie daar vaak verbetering in.

Rijschool AutomatiQ heeft bijzondere rijlessen gericht op rijlessen met een beperking zoals autisme, ADD en AHD. Bij Rijschool AutomatiQ heb je steeds les van dezelfde instructeur. We begrijpen hoe we jouw het beste kunnen begeleiden en hoe we met signalen van overprikkeling of concentratieverlies om moeten gaan. Bij Rijschool AutomatiQ helpen je met een vertrouwd en veilig gevoel autorijden.

Door rijles in een automaat te volgen, zorgen we ervoor dat je bovendien 1 handeling minder hoeft te doen, het schakelen. Zonder schakelen wordt deelnemen aan het verkeer minder complex. Je hebt meer rust en tijd voor het autorijden en de verkeerssituatie.

Rijgeschiktheid bij ADHD

Om toegelaten te worden tot het rijexamen, heb je rijgeschiktheid verklaring nodig. Om een goed oordeel te kunnen vormen over jouw rijgeschiktheid bij ADD of ADHD, wordt naast een eigen verklaring een oordeel van een onafhankelijk medisch specialist vereist. Je bent rijgeschikt wanneer uit het rapport van de medisch specialist blijkt dat

 • de aandachtsproblemen niet te groot zijn
 • de concentratiestoornissen niet te groot zijn
 • de impulsiviteitrisico’s niet te groot zijn
 • bijkomende risico’s zoals depressie niet te groot probleem zijn
 • de specialist van oordeel is dat je veilig aan het verkeer kan deelnemen

Download en bekijk hier de checklist risicofactoren ADHD van het CBR.

Na de goedkeuring door een onafhankelijk medisch specialist, volgt er altijd eventueel een rijtest. De rijtest is géén rijexamen. Tijdens de rijtest beoordeelt een deskundige van het CBR of jouw medische situatie van invloed is op het verantwoord bedienen en besturen van de auto. Wanneer sprake is van een ADHD, wordt tijdens de rijtest gelet op de volgende aandachtgebieden:

 • Volgehouden aandacht: goed geconcentreerd blijven gedurende de gehele rijtest
 • Gerichte aandacht: het scheiden van de belangrijke zaken van de minder belangrijke zaken
 • Verdeelde aandacht: het verdelen van uw aandacht tussen de bediening en de besturing van het voertuig en het verkeer om je heen
 • Besluitvorming: het nemen van weloverwogen beslissingen, zonder dat je het overige verkeer onnodig hindert of in gevaar brengt

Termijn van geschiktheid

Sinds mei 2013 is de termijn van geschiktheid onbeperkt. Hierdoor is herkeuring voor het rijbewijs bij ADHD afgeschaft.

Waar kan je rijlessen volgen?

Rijschool AutomatiQ geeft haar speciale rijlessen in de volgende regio’s:

 • Breda
 • Prinsenbeek
 • Etten-Leur
 • Zevenbergen
 • Terheijden
 • Teteringen
 • Bavel
 • Oosterhout
 • Dordrecht
 • Zwijndrecht
 • Hendrik-ido-Ambacht
 • Alblasserdam
 • Oostendam
 • Papendrecht

Meer informatie en contact

Neem voor meer informatie over rijlessen met ADHD contact met ons op. We beantwoorden graag je vragen, bijvoorbeeld over de rijbewijskeuring en eigen verklaring. Je kan je ook aanmelden voor een proefles om kennis te maken met onze rijschool, instructeur en natuurlijk het autorijden.