Rijlessen met autisme

Ook met autisme ben je even capabel als ieder ander om auto te rijden. Maar door autisme wordt informatie anders verwerkt in de hersenen en gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijlessen zorgen we ervoor dat je ook met autisme het rijbewijs kan halen.

Rijlessen met autisme

Autisme brengt vaak een aantal eigenschappen met zich mee welke een negatieve impact hebben op de rijwaardigheid. Bijvoorbeeld moeite hebben met het onderkennen van samenhang van zaken, moeite met inleveringsvermogen of bijwerkingen van medicatie.

Rijschool AutomatiQ heeft bijzondere rijlessen gericht op rijlessen met een beperking zoals autisme. Bij Rijschool AutomatiQ heb je steeds les van dezelfde instructeur. We begrijpen hoe we jouw het beste kunnen begeleiden en hoe we met signalen van overbelasting, overprikkeling of concentratieverlies om moeten gaan. Bij Rijschool AutomatiQ helpen je met een vertrouwd en veilig gevoel autorijden.

Door rijles in een automaat te volgen, zorgen we ervoor dat je bovendien 1 handeling minder hoeft te doen, het schakelen. Zonder schakelen wordt deelnemen aan het verkeer minder complex. Je hebt meer rust en tijd voor het autorijden en de verkeerssituatie.

Rijgeschiktheid bij autismespectrum stoornissen (ASS)

Om toegelaten te worden tot het rijexamen, heb je rijgeschiktheid verklaring nodig. Om een goed oordeel te kunnen vormen over jouw rijgeschiktheid bij ASS, wordt naast een eigen verklaring een oordeel van een onafhankelijk medisch specialist vereist. Je bent rijgeschikt wanneer uit het rapport van de medisch specialist blijkt dat

 • de problemen met planning en waarneming niet te groot zijn
 • bijkomende risico’s zoals depressies en/of angsten niet groot probleem zijn
 • de specialist van oordeel is dat je veilig aan het verkeer kan deelnemen

Download en bekijk hier de checklist risicofactoren ASS van het CBR.

Na de goedkeuring door een onafhankelijk medisch specialist, volgt er altijd een rijtest. De rijtest is géén rijexamen. Tijdens de rijtest beoordeelt een deskundige van het CBR of jouw medische situatie van invloed is op het verantwoord bedienen en besturen van de auto. Wanneer sprake is van een autisme spectrum stoornis, wordt tijdens de rijtest gelet op de volgende aandachtgebieden:

 • Automatiseren van handelingen: op geautomatiseerd niveau de auto bedienen en besturen, zodat je voldoende aandacht overhoudt om het verkeer om je heen te beoordelen
 • Verdeelde aandacht: het verdelen van de aandacht tussen de bediening en de besturing van het voertuig en het verkeer om je heen
 • Besluitvorming: het nemen van weloverwogen beslissingen, zonder dat je het overige verkeer onnodig hindert of in gevaar brengt
 • Voorspellen van gedrag van anderen: het gedrag van andere weggebruikers voorspellen en hier veilig op reageren

Termijn van geschiktheid

Sinds mei 2013 is de termijn van geschiktheid onbeperkt. Hierdoor is herkeuring voor het rijbewijs bij autisme afgeschaft.

Waar kan je rijlessen volgen?

Rijschool AutomatiQ geeft haar speciale rijlessen in de volgende regio’s:

 • Breda
 • Prinsenbeek
 • Etten-Leur
 • Zevenbergen
 • Terheijden
 • Teteringen
 • Bavel
 • Oosterhout
 • Dordrecht
 • Zwijndrecht
 • Hendrik-ido-Ambacht
 • Alblasserdam
 • Oostendam
 • Papendrecht

Meer informatie en contact

Neem voor meer informatie over rijlessen met autisme contact met ons op. We beantwoorden graag je vragen, bijvoorbeeld over de rijbewijskeuring en eigen verklaring. Je kan je ook aanmelden voor een proefles om kennis te maken met onze rijschool, instructeur en natuurlijk het autorijden.